Πρόγραμμα

Χειμερινό

Γ΄ λυκείου

Θετικών σπουδών

Μαθηματικά → 6 ώρες

Φυσική → 4 ώρες

Χημεία → 4 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Σπουδών υγείας

Φυσική → 4 ώρες

Χημεία → 4 ώρες

Βιολογία → 3 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Θεωρητικών σπουδών

Αρχαία → 7 ώρες

Ιστορία → 2 ώρες

Λατινικά → 3 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Μαθηματικά → 6 ώρες

Α.Ε.Π.Π. → 3 ώρες

Α.Ο.Θ. → 3 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Β΄ λυκείου

Θετικών σπουδών

Άλγεβρα → 3 ώρες

Μαθηματικά προσανατολισμού → 1 ώρα

Μαθηματικά Γ΄ λυκείου → 2 ώρες

Φυσική → 3 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Έκθεση → 3 ώρες

Σπουδών υγείας

Άλγεβρα → 3 ώρες

Φυσική → 3 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Έκθεση → 3 ώρες

Βιολογία → 2 ώρες

Θεωρητικών σπουδών

Αρχαία → 6 ώρες

Έκθεση → 3 ώρες

Ιστορία → 2 ώρες

Λατινικά → 2 ώρες

Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Άλγεβρα → 3 ώρες

Μαθηματικά προσανατολισμού → 1 ώρα

Μαθηματικά Γ΄ λυκείου → 2 ώρες

Έκθεση → 3 ώρες

Α.Ε.Π.Π. → 2 ώρες

Α.Ο.Θ. → 2 ώρες

Α΄ λυκείου

Άλγεβρα → 2 – 3 ώρες

Γεωμετρία → 2 ώρες

Φυσική → 2 – 3 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Αρχαία → 2 – 3 ώρες

Έκθεση → 2 ώρες

 

Προετοιμασία για πρότυπα σχολεία

Μαθηματικά → 2 ώρες

Νέα Ελληνικά → 2 ώρες

Α΄ γυμνασίου

Μαθηματικά → 2 – 4 ώρες

Φυσική → 2 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Νέα Ελληνικά → 2 ώρες

Αρχαία → 2 ώρες

Β΄ γυμνασίου

Μαθηματικά → 2 – 4 ώρες

Φυσική → 2 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Νέα Ελληνικά → 2 ώρες

Αρχαία → 2 ώρες 

Γ΄ γυμνασίου

Μαθηματικά → 2 – 4 ώρες

Φυσική → 2 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Νέα Ελληνικά → 2 ώρες

Αρχαία → 2 ώρες 

Θερινό

Γ΄ λυκείου (από Β΄ προς Γ΄)

Θετικών σπουδών

Μαθηματικά → 6 ώρες

Φυσική → 4 ώρες

Χημεία → 4 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Σπουδών υγείας

Φυσική → 4 ώρες

Χημεία → 4 ώρες

Βιολογία → 3 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Θεωρητικών σπουδών

Αρχαία → 7 ώρες

Ιστορία → 2 ώρες

Λατινικά  → 3 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Μαθηματικά → 6 ώρες

Α.Ε.Π.Π. → 3 ώρες

Α.Ο.Θ. → 3 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 4 ώρες

Β΄ λυκείου (από Α΄ προς Β΄)

Θετικών σπουδών

Μαθηματικά → 5 ώρες

Φυσική → 2 ώρες

Χημεία → 2 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 3 ώρες

Σπουδών υγείας

Φυσική → 3 ώρες

Χημεία → 3 ώρες

Βιολογία → 2 ώρες

Έκθεση → 3 ώρες

Άλγεβρα → 2 ώρες

Θεωρητικών σπουδών

Αρχαία → 5 ώρες

Ιστορία → 2 ώρες

Λατινικά → 2 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 3 ώρες

Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Μαθηματικά → 5 ώρες

Α.Ε.Π.Π. → 2 ώρες

Α.Ο.Θ. → 2 ώρες

Έκθεση – Λογοτεχνία → 3 ώρες

Α΄ λυκείου (από Γυμνάσιο προς Α΄)

Προσαρμοσμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας.

Προετοιμασία για πρότυπα σχολεία

Προσαρμοσμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας.

Γυμνάσιο

Προσαρμοσμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας.

Διεύθυνση

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 49, Νέα Σμύρνη 171 23

Τηλέφωνο

21 0931 9494

Mail

info@plataniotis.edu.gr