Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ χορηγεί υποτροφίες σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου, προσφέροντας μείωση στα δίδακτρα ύψους 50 έως 100%. Κριτήριο για τη χορήγηση υποτροφίας είναι η προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τον διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου και η ιδιαίτερη επίδοση του μαθητή σε ένα ή περισσότερα από τα πρωτεύοντα μαθήματα.